Tolmačenje je usten prenos želenega sporočila iz izhodiščnega v ciljni jezik. Sporočilo povedanega pa niso le besede. Strokoven tolmač se pri svojem delu ne osredotoča zgolj na slovnične in jezikovne vidike, temveč upošteva in prenese tudi kulturne konvencije izhodiščnega in ciljnega jezika.
Simulatno, konsekutivno, šepetano ali Skype tolmačenje … Pri DRAGOMANU imamo pravo rešitev za vas!

Simultano tolmačenje

Načrtujete večjo konferenco, kjer bodo udeleženci govorili različne jezike?
Na takšnih dogodkih je brezhibna in hitra medjezikovna komunikacija ključnega pomena za uspešen potek in izid srečanja. Simultano tolmačenje omogoča prav to. Z uporabo konferenčne tehnike (kabine za tolmačenje) in s strokovnimi konferenčnimi tolmači, lahko zagotovimo skorajda istočasen prenos povedanega v vse želene jezike.

Konsekutivno tolmačenje

Organizirate srečanje ali sestanek s partnerji iz tujine? So pred vami odločilna pogajanja?
Konsekutivno oz. zaporedno tolmačenje je ključ do uspeha. Pri tej vrsti tolmačenja se uporablja posebna tehnika zapisovanja, zato dodatna tehnična podpora ni potrebna. Ker tolmač prevod v drugem jeziku poda za govornikom, se čas dogodka nekoliko podaljša. Iz tega razloga je konsekutivno tolmačenje najprimernejše, kadar se uporabljata največ dva jezika.

Šepetano tolmačenje

Potrebujejo na vašem srečanju usten prevod največ tri osebe?
Šepetano tolmačenje omogoča istočasen prenos sporočila v največ en jezik, brez uporabe konferenčne tehnike.

Skype tolmačenje

Nujno bi se morali sestati s parterji iz tujine, pa vam tesen delovnik tega ne dopušča?
Težavo lahko rešite na enostaven način. Vi odprete brezplačen račun na spletnem telefonskem omrežju Skype, mi pa vam zagotovimo tolmača. Tako se lahko nemudoma in neomejeno pogovarjate z vašimi partnerji iz tujine.