Prevajanje je prenos napisanega besedila iz izhodiščnega v ciljni jezik. Prevajanje pa ni le izmenjava besed. Strokoven prevajalec upošteva tako jezikovne, slovnične kot tudi kulturne konvencije obeh besedil, oziroma izhodiščne in ciljne publike. Sodelovanje z naročnikom je pri prevajanju ključnega pomena, saj le-ta določi, kakšen učinek naj ima besedilo na ciljno publiko. Tako lahko določene kulturne specifike izhodiščnega besedila v prevodu obdržimo in pojasnimo, ali popolnoma prilagodimo ciljni publiki (v Avstriji je npr. običaj, da otroke za božič obdari Christkindl – Jezušček, v Sloveniji pa Božiček).

Navodila za uporabo, spletne strani, oglasi, letaki, poslovna korespondenca, leposlovna besedila …
Vaše besedilo zaupajte la strokovnjakom za prevajanje pri DRAGOMANU!