Dragomanki, Mag. phil. Barbara Bračko in Mag. phil. Ana Lotrič, sva strokovnjakinji za tolmačenje in prevajanje za slovenščino, nemščino in angleščino. Vaša naročila za te jezike bova prevzeli osebno in poskrbeli za kakovostno komunikacijo brez jezikovnih preprek!

Sodelujeva pa tudi z drugimi diplomiranimi prevajalci in tolmači po vsem svetu, tako da z veseljem prevzameva vaše naročilo za kak drug jezik. Vaša komunikacija bo v strokovnih rokah!