DRAGOMAN

Gradnje svoje hiše nihče ne bi prepustil nestrokovnjaku. Zakaj bi gradnjo medjezikovne komunikacije brezbrižno prepustili laiku?  Naj vas razumejo, ne le slišijo. S strokovnim znanjem in izkušnjami s področja tolmačenja bomo pri DRAGOMANU poskrbeli za uspešno komunikacijo brez jezikovnih in kulturnih preprek. Ustanoviteljici DRAGOMANA, Mag. phil. Barbara Bračko in Mag. phil. Ana Lotrič, sva diplomirani konferenčni tolmački z jezikovno kombinacijo slovenščina, nemščina in angleščina.